Moje cesta ke grafologii

Moje-foto-sama-doma

Můj příběh s grafologií začal vlastně již v dětství.
Už tehdy mě neobyčejně lákaly rukopisy a vždy jsem ráda psala ručně.
Také mě přitahovala psychologie.

A tak, když jsem v roce 1989 objevila zřejmě první grafologický kurz jedné grafoložky u nás, mé nadšení nebralo konce!

Začala se má cesta od tzv. znakové grafologie až k celostnímu grafologickému přístupu.

V roce 1993 jsem získala diplom grafolog ČGK a pak více než 25 let učila u České grafologické komory grafologii a psychologii.

S kolegy jsme založili Institut psychologie písma. V současnosti jsem jeho předsedkyní. Působím jako lektorka a grafoložka.

Setkání s rukopisem bývá fascinující – porozumíme nejen druhému člověku, ale také sami sobě.

Baví mě hledat nové způsoby, jak předávat své dlouholeté zkušenosti a co nejsrozumitelněji naučit rozumět řeči písma.

Povídáme si o grafologii v médiích

Medailonek v pořadu Gejzír a pozvání do Sama doma v České televizi Praha

Gejzír (medailonek) na ČT1
16. května 2019
délka 5:30 minut

Sama doma na ČT1 – 1. část
9. září 2015
délka 6 minut

Sama doma na ČT1 – 2. část
9. září 2015
délka 9 minut

Vydané knihy

Tyto dvě knížky jsem psala s velkou radostí…
Obě jsou již vyprodané. Je však možné je získat jako E-knihu v nakladatelství Grada.

Psychologie-pisma-kniha

Psychologie písma

Helena Baková, Grada Publishing, Praha 2015

Celostní výrazová a barevná grafologie.
Učení zážitkovým způsobem.
Unikátní rukopisné ukázky.
Psychologie Carla Rogerse v souvislosti s rukopisem.
Humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu.

Portrety-moje-kniha

Portréty historických osobností

Helena Baková, Grada Publishing, Praha 2015

Grafologické portréty 12 historických osobností.
Podrobnější nahlédnutí do "grafologické kuchyně".
Rozhovory s příbuznými dané osobnosti, odborná pojednání historiků, badatelů.
K. H. Mácha, H. Haas, A. Dvořák, B. Smetana, B. Němcová, J. Němec,
T. Němcová, J. Florian, G. J. Mendel, A. Mucha, P. Bezruč a J. Vrchlický.

Odborné výcviky a kurzy

Celý život mě baví poznávání, studování, učení se něčemu novému…

Psychoterapie a poradenství zaměřené na člověka dle Carla Rogerse (Person Centered Approach)

Akreditace PS ČLS JEP, obhajoba závěrečné práce na téma „Grafologie jako přístup zaměřený na pisatele“, udělen diplom
PCA Institut, Praha
2003 – 2008

Arteterapeutické semináře „Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků“

Akad. malířka Kamila Ženatá
2008

Gestalt přístup v psychosociálních dovednostech pro pomáhající profese

Akreditace MPSV ČR, 126 hodin
Institut pro Gestalt terapii, Praha
2008 – 2009

Systemická psychosociální pomoc

Institut pro systemickou zkušenost, Praha
2006 – 2007

Bachova květová terapie
Certifikát 1. a 2. stupně

Mgr. Lenka Samková, Bach Foundation Registered Practitioner, Praha
2003 – 2004

Studium psychologie a grafologie

Česká grafologická komora, Praha
1989 – 1991

Další kurzy a semináře

Blíženec ve mně jásá, když objeví něco zajímavého, nového, nějaký další inspirativní kurz. Takže je jich už spousta…

 • EFT terapie
 • Kvantová terapie
 • Transpersonální a humanistická astrologie
 • Lüscherův test barev
 • Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 • Malba pro dospělé
 • Úvod do filozofie
 • Silvova metoda kontroly mysli 
 • Baňkování a moxování
 • Breussova metoda
 • Esperanto, italština, maďarština
 • Znaková řeč neslyšících
 • Astro-karty Ivy Hüttnerové
 • Orientální tance
 • Pilates
 • a další 🙂
Přejít nahoru