Grafologie-pismoznalectvi

Proč není grafologie a písmoznalectví totéž?

Poměrně často se oba obory zaměňují.
Nedávno jsem v nějakém televizním pořadu opět zaslechla, že potřebují zjistit pravost podpisu a že to zadají grafologovi.